Вечерня и малое повечерие Недели ваий

Вечерня и малое повечерие Недели ваий

ВЕЧЕР НЕДЕЛИ ВАИЙ

Последование вечерни и малого повечерия
для домашнего (келейного) совершения

ВЕЧЕРНЯ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псало́м 103

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я!ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Со́лнце позна́ за́пад свой: положи́л еси́ тьму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дро́стию сотвори́л еси́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, воззва́х, глас 8-й.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / — же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

На 10: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Ра́дуйся и весели́ся, гра́де Сио́не, красу́йся и ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия. Се бо Царь твой прииде в пра́вде, на жребя́ти седя́, от дете́й воспева́емый: оса́нна в вы́шних, благослове́н еси́, Име́яй мно́жество щедро́т, поми́луй нас.

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Прии́де Спас днесь во град Иерусали́м, испо́лнити Писа́ние, и вси прия́ша в ру́ки ва́иа: ри́зы же подстила́ху Ему́, ве́дуще я́ко Той есть Бог наш, Ему́же Херуви́ми вопию́т непреста́нно: оса́нна в вы́шних, благослове́н еси́, Име́яй мно́жество щедро́т, поми́луй нас.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

На Херуви́мех носи́мый и пева́емый от Серафи́м, возсе́л еси́ на жребя́ дави́дски, Бла́же, и де́ти Тя воспева́ху благоле́пно, иуде́е же хуля́ху беззако́нно: стро́потное язы́ков седа́лище жребца́ прообразова́ше, из неве́рия в ве́ру претворя́емое: сла́ва Тебе́, Христе́, Еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся и весели́ся, гра́де Сио́не, красу́йся и ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия. Се бо Царь твой прииде в пра́вде, на жребя́ти седя́, от дете́й воспева́емый: оса́нна в вы́шних, благослове́н еси́, Име́яй мно́жество щедро́т, поми́луй нас.

Свете тихий

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

Проки́мен, глас 8: Се, ны́не благослови́те Го́спода, вси раби́ Госпо́дни.

Стих: Стоя́щий во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего.

Се, ны́не благослови́те Го́спода, вси раби́ Госпо́дни.

Сподоби, Господи

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихиры на стиховне, глас 2

От ве́твий и ваий, я́ко от Боже́ственна пра́здника в Боже́ственный преше́дше пра́здник, к честно́му Христо́вых Страсте́й, ве́рнии, стеце́мся та́инству спаси́тельному, и Сего́ ви́дим, за нас страсть терпя́ща во́льную. Тому́ же пе́ние подо́бное, благодаря́ще, воспои́м, уми́льно зову́ще: благоутро́бия Исто́чниче и спасе́ния Приста́нище, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 3

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву.

Стра́шно е́же впа́сти в ру́це Бо́га Жи́ва: Сей Судия́ есть помышле́ний и мы́слей серде́чных, никто́же да вни́дет искуша́яй ве́ру непоро́чную: но в кро́тости и стра́се Христу́ присту́пим, да прии́мем ми́лость и благода́ть обря́щем, во благовре́менную по́мощь.

Глас 7

Стих: Ви́деша вси концы́ земли́ спасе́ние Бо́га на́шего.

Со́нмице лука́вая и прелюбоде́йная, своему́ му́жу не сохра́ншая ве́ру, что́ держи́ши заве́т, его́же не была́ еси́ насле́дница? Что́ хва́лишися о Отце́, Сы́на отве́ргшаяся? Проро́ки не прия́ла еси́, Сы́на возвести́вшыя: поне́ свои́х чад усрами́ся, си́це вопию́щих: оса́нна Сы́ну Дави́дову, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Сла́ва, и ны́не, глас 3:

Стра́шно е́же впа́сти в ру́це Бо́га Жи́ва: Сей Судия́ есть помышле́ний и мы́слей серде́чных, никто́же да вни́дет искуша́яй ве́ру непоро́чную: но в кро́тости и стра́се Христу́ присту́пим, да прии́мем ми́лость и благода́ть обря́щем, во благовре́менную по́мощь.

Молитва святаго Симеона Богоприимца

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Тропари́, глас 4:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: благослове́на Ты в жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спаса родила́ еси́ душ на́ших. Земной поклон.

Сла́ва: Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, да изба́вимся от беззако́ний на́ших: тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. Земной поклон.

И ны́не: Моли́те за ны, святи́и апо́столи, святи́и вси, да изба́вимся от бед и скорбе́й, вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. Земной поклон.

Под Твое́ благоуро́бие прибега́ем, Богоро́дице, моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии, но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благо­слове́нная.  Без поклона.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Слова ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И молитву:

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм наш до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́: и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. Земной поклон.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

Гряды́й, Го́споди, на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, / домочадцы наша и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

МАЛОЕ ПОВЕЧЕРИЕ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Трипеснец,
творение господина Андрея Критскаго. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре, пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу: я́ко просла́вися.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ио́сифово целому́дрие подража́им, ве́рнии, разуме́им Поче́тшаго челове́ческое слове́сное существо, всяцем хране́нием пожи́вше доброде́телию действи́тельною.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

До́брых неде́лание уподо́бися смоковнице: сего́ у́бо уклони́мся, да не и́зсхнем я́коже она тогда́, собо́рище, ли́ствием покрыва́ющееся, преднапису́ющая.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О́браз Влады́чень подпису́я Ио́сиф, в ров вве́ржен быва́ет, продае́тся от сро́дник, вся терпи́т приснопа́мятный, во о́браз вои́стину Христо́в.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Смоко́вницы безпло́дствия убежа́вше, бра́тие, разуме́им о́браз, да не и́зсхнем, я́коже она́ тогда́, егда́, возвраща́яся, Человеколю́бец Прии́де к ней а́лчя.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иису́с за мир тща́ся пострада́ти во́лею, и́дет со ученики́ Свои́ми во град Иерусали́м к во́льней стра́сти, юже прии́де пострадати.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прилепи́вшеся Го́сподеви, вся тща́щемуся пострада́ти, гото́ви бу́дем на оплева́ние, на поруга́ния и на уничиже́ния: я́ко да пречи́стыми Его́ страстьми́ спросла́вимся, ве́рнии.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Страстьми́ стра́сти исцеля́ет Пострада́вый о нас: хотя́ бо произво́дит на на́ше существо́ челове́ческое, животво́рная Своя́ страда́ния, да мы спасе́мся.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Три Безнача́льна просла́вля́ю, Три Свя́та пою, Три Соприсносу́щна во Еди́ном Существе́ пропове́дую: Еди́н бо во Отце́, Сы́не и Ду́се славосло́вится Бог.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жезл у́бо Моисе́ов, и жезл Ааро́нов, стра́нное претворе́ние, и па́че ума́ смотре́ние име́ша: Твое́ же чре́во, Богороди́тельнице, рождество́ обновля́ет но́вое.

Ирмо́с: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре, пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу: я́ко просла́вися.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 4:

Смоко́вницы осужде́ние да не предвари́т тя, но благи́я плоды́ потщи́ся се́рдца брозда́ми, душе́, Творцу́ твоему́ Христу́ возвести́ в покая́нии Ему́ принося́щи.

Песнь 8

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Целому́дрием украси́вше житие́ и му́дростию сохрани́вше ве́ру, пра́вды нра́вы взы́щем, да, в му́жестве спосле́дующе, Христо́ви сраспне́мся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Другу́ю Е́ву обре́т еги́птяныню, не победи́ся к неподо́бному дея́нию Патриа́рх Ио́сиф, но ста, я́коже не́кий адама́нт, от страсте́й не ят грехо́вных.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Преходя́ жите́йская ше́ствия, Спа́се мой, взалка́л еси́ во́лею, спасе́ния всех жела́я: сего́ бо взалка́л еси́ – обраще́ния от Тебе́ удале́нных.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Праоте́ц вкуш от дре́ва, я́ко позна́ся наг и посрамле́н, ли́ствие смоко́вное взем препоя́сася: собо́рище бо обнаже́нное Христа́ прообража́шеся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Гото́вися, душе́, пре́жде исхо́да, устро́й себе́ ко о́ному житию́ и Христу́, тебе́ ра́ди пострада́ти тща́щемуся, да тя просла́вит, потщи́ся спострада́ти, и сраспя́тися, и умре́ти.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ка́ко не ужасне́тся смерть, Спа́се мой, ка́ко не убои́тся ад, среты́й Тя, по благоизволе́нию к стра́сти тща́щагося, и от непра́ведных Пра́ведна Тя зря пострада́ти прише́дша?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ла́зарево воста́ние ви́девше иуде́и, свяще́нницы и леви́ти, кля́твенное согла́сие за́вистию угото́вльше, ле́стию преда́тельства Христа́ преда́ша на смерть Пила́ту.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

А́гница Твоя́, и Раба́, и Де́ва, к стра́сти Тя устремля́ющася ви́дящи и ду́шу о нас полага́юща, До́брагопа́стыря, утро́бою Ма́тернею по Тебе́ рыда́ше.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́ичен: Я́ко Еди́ницу существо́м пою́ Тя, я́ко Тро́ицу Ли́цы Тя чту, О́тче, и Сы́не, и Ду́ше Пресвяты́й: безнача́льную держа́ву Твоего́ Ца́рствия сла́влю во ве́ки.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мо́лит Тя, Христе́, Богоро́дица, мо́лит учени́к Тво́их собо́р: Твой мир да́руй ми́рови Твоему́, и щедро́ты Твоя́ пода́ждь нам бога́тно во ве́ки.

Хвали́м, Благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство и стра́нно де́вам деторожде́ние: на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Тем Тя вся племена́ земна́я непреста́нно велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Чу́жде есть нечести́вым целому́дрие, и стра́нно праведником законопреступле́ние: Ио́сиф же вели́кий уклони́ся греха́, и целому́дрия бысть о́браз и подо́бие, вои́стину Христо́во.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Чу́жде есть беззако́нником благозако́ние, и стра́нно неве́рным богоразу́мие, иуде́е же сия́ отри́нуша за беззако́ние. Те́мже и еди́ни са́ми насле́доваша, я́коже смоко́вница, кля́тву.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Взалка́ челове́ческаго спасе́ния, хлеб сый жи́зни, Христо́с и Бог мой. Те́мже смоко́вницу предвари́в, безпло́дное собо́рище, ли́ствием обра́стшую зако́нно, я́ко ви́де, прокля́т.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́нное непло́дие прокля́л еси́, я́ко ли́ствие, процвета́ющее письменосе́нный ра́зум, плодо́в же дел не иму́щее за беззако́ние: нас же всех благода́ти сыно́в, Спа́се, Благослови́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Жезл у́бо Моисе́ев дре́вле в змию́, Ааро́нов же жезл в зе́лено преложи́ся и процвете́ ли́ствие: непло́дное же изсо́хшее собо́рище законопресту́пное в непло́дную преложи́ся смоко́вницу.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Готови́, Иуде́е, свяще́нники Твоя́ и устро́й ру́це к богоуби́йству: се бо прии́де Кро́ткий и Молчали́вый на страсть, А́гнец сый и Па́стырь наш, Христо́с, Царь Изра́илев.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Приими́, Иуде́е, Царя: се бо на страсть прихо́дит во́лею, да постра́ждет и спасе́т зову́щыя непреста́нно: благослове́н Гряды́й спасти́ Кресто́м вся́ческая.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Обрати́л есть, Иуде́е, праздники Твоя́ в плачь Влады́ка, по проро́честву: богоуби́йца бо показа́лся еси́ Обра́щшаго дре́вле ка́мень и несеко́мый во исто́чники водны́я и езе́ра, я́коже пое́т Дави́д.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

ТроиченЧужде есть беззако́нным е́же Тя сла́вити Безнача́льное Существо́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Несозда́нное Вседержи́тельство, И́мже весь мир соде́лася, ма́нием Боже́ственныя держа́вы Твоея́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

БогородиченПриво́дим в моли́тву Богоро́дицу: Той моли́твами и апо́стол Твои́х о́бщники ны сотвори́, Влады́ко, благи́х Твои́х и све́тлости сподо́би, Спа́се, Воскресе́ния Твоего́.

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство и стра́нно де́вам деторожде́ние: на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Тем Тя вся племена́ земна́я непреста́нно велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

И конда́к, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния и до́блий седи́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вля́шеся от Ве́дущаго челове́ческая сердца́ и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. Земной поклон.

Та́кже ма́лых 12 покло́нов, глаго́люще на ки́йждо: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки всю моли́тву Свята́го Ефре́ма и покло́н вели́кий еди́н.

Го́споди, поми́луй. 12.

И молитва молебная ко Пресвятей Богородице:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние: и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва иная ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антио́ха монаха Панде́кта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И просим друг у друга прощения

И молитва:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

    Источник: сайт Русской Православной Церкви

 

 

 

12 апреля 2020